AktualnościFinanse i prawoInformacje prasowe

Premie dla młodych rolników: To duże wsparcie dla początkującego rolnika

Sebastian Drążkiewicz - młody rolnik

Na etapie konstruowania wniosku o premię dla młodego rolnika i budowania biznesplanu należy zwrócić uwagę na racjonalny dobór celów, które musimy spełnić. Nasze zobowiązania względem ARIMR, po otrzymaniu premii, są pięcioletnie, a na każdym etapie Agencja będzie weryfikować i monitorować nasze założenia – mówi Sebastian Drążkiewicz, ekspert i doradca Agraves, który sam prowadzi gospodarstwo rolne i korzystał już z premii dla młodego rolnika.

Od 30 sierpnia będzie można składać wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika. Kto może się starać o to dofinansowanie i jakie są warunki jego przyznania?

O premię dla młodych rolników mogą starać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 2 lata, posiadają wykształcenie rolnicze lub zadeklarują jego uzupełnienie. Dodatkowo, do każdego gospodarstwa trzeba również podchodzić indywidualnie pod względem jego wielkości ekonomicznej, którą należy odpowiednio zwiększyć po otrzymaniu premii.

W ramach tego naboru rolnik może otrzymać 200 tys. zł. Na co można przeznaczyć te pieniądze i jak będzie przebiegała ich płatność? 

Cała kwota wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza, w wysokości 80%, wypłacana jest w ciągu 6 miesięcy od momentu przyznaniu pomocy. Natomiast druga rata, w wysokości 20%, wypłacana jest po realizacji założeń biznesplanu.  Przyznaną kwotę można przeznaczyć na zakup gruntów, maszyn lub stada podstawowego, jeśli zdecydujemy się na rozwój produkcji zwierzęcej.

O czym jeszcze powinni pamiętać rolnicy, starający się o przyznanie dotacji?

Przede wszystkim na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy i budowania biznesplanu należy zwrócić uwagę na racjonalny dobór celów, które musimy spełnić. Założenia biznesplanu mają na celu zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa, którą należy utrzymać przez 5 lat od wypłaty pomocy. Na każdym etapie Agencja będzie weryfikować i monitorować nasze założenia oraz ich wykonanie. Dlatego trzeba racjonalnie podejść do tego tematu, aby założenia były mierzalne i możliwe do realizacji dla młodego rolnika. W przeciwnym razie, jeśli nie wykonamy naszych założeń, będziemy musieli liczyć się z ryzykiem zwrotu dofinansowania, co może być szczególnie bolesne.

Sebastianie, Ty sam w przeszłości skorzystałeś z premii dla młodego rolnika. Dlaczego postanowiłeś wnioskować o to dofinansowanie? 

Zdecydowałem się na wystartowanie w tym naborze, ponieważ zacząłem prowadzić gospodarstwo rolne. Z racji tego, że o tę premię można się starać w ciągu 2 lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa, nie było dużo czasu na rozważania, w którym momencie najlepiej byłoby starać się o tę premię. Dlatego od początku prowadzenia gospodarstwa zacząłem budować swój biznesplan pod ten nabór.

Czy były jakieś trudności lub wyzwania, z którymi musiałeś się zmierzyć? 

Nie miałem żadnych poważnych problemów. Jedyne, na co musiałem zwrócić uwagę to właśnie odpowiednie zbudowanie biznesplanu, szczególnie pod względem 5-letniej perspektywy zobowiązań, które wynikają z otrzymania premii.

Czy z własnego doświadczenia możesz powiedzieć, że warto starać się o premię dla młodego rolnika? 

Uważam, że w przypadku osób, które wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym, jak najbardziej warto, aby skorzystały z takiej premii. W dzisiejszych czasach, przy wysokich cenach gruntów lub maszyn, taka kwota jest dużym wsparciem na starcie dla młodych rolników i ukierunkowuje gospodarstwo pod kątem innych naborów w przyszłości.

Oprócz tego, że prowadzisz swoje gospodarstwo rolne, to przede wszystkim jesteś naszym ekspertem i doradcą Agraves. Czy ze swojego doświadczenia, jako rolnik, ale także doradca, możesz powiedzieć, jak istotne jest wsparcie fachowego doradcy dla rolnika starającego się o dofinansowanie?

Uważam, że fachowa pomoc doradcy Agraves jest kluczowa. Samo przygotowanie wniosku oraz otrzymanie premii to dopiero połowa sukcesu. Musimy też pamiętać o 5-letnich zobowiązaniach młodego rolnika względem Agencji. Konieczne jest sumienne kontrolowanie tych zobowiązań, gdyż Agencja może w każdej chwili wezwać rolnika do przedstawienia konkretnych dokumentów, które są związane z otrzymaną premią

Informacja prasowa AGRAVES

Related posts
Finanse i prawoRynek

Zboże i rzepak z Ukrainy - ocena i raport NIK 23.11.2023

AktualnościFinanse i prawoInformacje prasowe

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – wnioski do 31 sierpnia

AktualnościInformacje prasowe

Sejm ocalił gotówkę – to dobra wiadomość dla rolników

AktualnościFinanse i prawo

VAT w rolnictwie — co można odliczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *