Informacje prasowe

Pasy kwietne – optymalne narzędzie ekologiczne do wzmacniania równowagi środowiska pól

Utrzymanie różnorodności biologicznej w agrocenozach staje się ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Pasy kwietne mogą pełnić funkcję atraktanta dla szkodników, wabić je i zatrzymywać w obrębie pasa, hamując tym samym ich migrację w głąb upraw. Mogą także spełniać rolę repelenta dla owadów…
Read more
AktualnościFinanse i prawo

 Kto jest aktualnym ministrem rolnictwa – marzec 2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to jeden z najważniejszych polskich podmiotów dla osób uprawiających ziemię i hodujących zwierzęta. To w nim zapadają decyzje o wsparciu rolnictwa, sytuacji na rynku rolnym, a także rybołówstwie. Zastanawiasz się, kto o tym orzeka? Jesteś zainteresowany, kim jest osoba zasiadająca na czele urzędu? Dowiedz się, kto jest ministrem rolnictwa w…
Read more
AktualnościRynek

Ceny gruntów rolnych. Ile kosztuje hektar ziemi rolnej. Jakie ceny w 2021.

fot. CameraCraft / Shutterstock.com Zainteresowanie rolników powiększaniem gospodarstwa rolnego stale rośnie. Jednak nie tylko oni chętnie kupują grunty orne. Pandemia sprawiła, że coraz więcej osób mieszkających w miastach inwestuje w ziemię i zakłada własne gospodarstwa. ARiMR na podstawie danych GUS przygotowała zestawienie średnich cen gruntów w całej Polsce. Dowiedz się…
Read more