AktualnościInformacje prasowe

Nordzucker Polska podwyższa ceny za buraki

Buraki cukrowe - zbiór

W odpowiedzi na trudną sytuację rynkową w sektorze rolniczym i produkcji buraków oraz związane z nią rosnące potrzeby plantatorów, Nordzucker Polska kolejny raz podwyższył ceny buraków w kampanii 2022/23, tym razem o 4,00 €/t we wszystkich wariantach umów kontraktacyjnych. 

Od początku roku spółka prowadzi liczne rozmowy z przedstawicielami plantatorów – członkami Komisji Mieszanej, w czasie których strony wnikliwie analizują dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, opłacalność produkcji i wyzwania, z którymi muszą mierzyć się zarówno plantatorzy, jak i producenci cukru. W ostatnich tygodniach istotnie wzrosły ceny paliwa, nawozów i innych środków produkcji, a także alternatywnych upraw, takich jak pszenica i rzepak, które mają również znaczenie dla uprawy buraków cukrowych. Biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej znaleźli się polscy plantatorzy, Nordzucker Polska kolejny raz podjął decyzję o podwyższeniu cen buraków w tegorocznej kampanii. Ceny we wszystkich umowach zostaną podniesione o 4,00 €/t. Oznacza to, że bazowe stawki za kontraktowe buraki w poszczególnych umowach kształtują się następująco:

  • Umowa 1-roczna:

– z ceną stałą – 31,50 €/t

– z ceną zmienną – 32,10 €/t

  • Umowa 2-letnia:

– z ceną stałą – 32,00 €/t

– z ceną zmienną – 32,60 €/t 

Zostały również ponownie podwyższone warunki skupu buraków we wszystkich obowiązujących umowach wieloletnich, które obecnie wynoszą: 

  • Umowa 3-letnia z ceną stałą:

– 2020-2022 – 31,55 €/t

– 2021-2023 – 31,55 €/t

  • Umowa 3-letnia z ceną zmienną:

– 2021-2023 – 32,60 €/t

Zmiana dotyczy cen bazowych za buraki – to ważny, choć nie jedyny czynnik w umowach z plantatorami, mający wpływ na wzrost rentowności uprawy. Jako jedyny producent cukru w Polsce Nordzucker Polska gwarantuje plantatorom, że również wszystkie buraki nadwyżkowe dostarczone w kampanii 2022/2023 będą rozliczane po cenach buraków kontraktowanych. Eliminuje to w całości ryzyko strat finansowych spowodowanych niedoszacowaniem przyszłych plonów. Spółka pozostawia też w gestii plantatorów decyzję, jaki plon należy przyjąć do umowy, jak również z jakiego materiału siewnego chcieliby skorzystać. Ponadto Nordzucker Polska pokrywa w całości wszelkie koszty związane z logistyką buraków, co sprawia, że plantatorzy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z transportem buraków do cukrowni i nie są nimi obciążani. To zdecydowanie wyróżnia jego ofertę na rynku, a dla plantatorów stanowi istotne oszczędności finansowe i brak problemów z organizacją procesu logistyki surowca.

Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z tak trudną sytuacją na rynku. W bardzo zmiennych warunkach, w jakich wszyscy musimy dziś działać, kompleksowa ocena wpływu rosnących kosztów produkcji buraka cukrowego na wszystkie podmioty łańcucha jest niezwykle trudna i wymaga uważnego śledzenia oraz analizy wielu czynników. Ale tylko takie działanie pozwala podejmować odpowiedzialne decyzje. Jako Nordzucker Polska chcemy zapewnić naszym plantatorom rentowność uprawy, wykorzystując w tym celu nie tylko mechanizm ceny bazowej, ale również inne narzędzia, które służą obniżaniu kosztów, a które rolnicy współpracujący ze spółką mają zagwarantowane w kontraktach. komentuje Marcin Lechowski, Prezes Zarządu Nordzucker Polska.

Obecna zmiana cen to kolejna, na którą zdecydował się koncern w ostatnich miesiącach. W grudniu ub.r. ceny za buraki kontraktowane we wszystkich wariantach umów kontraktacyjnych zostały podniesione o 3 €/t. Podwyżka w wysokości 3 €/t objęła wtedy również wszystkie umowy wieloletnie. Niedawno zostały podniesione dodatkowo ceny w kontraktach wieloletnich obowiązujących od 2020 i 2021 roku o 2 €/t. Na ten moment ciężko jednak przewidzieć, jak dalej będzie kształtowała się sytuacja na rynku, dlatego spółka na bieżąco prowadzi rozmowy z plantatorami i podejmuje działania mające zapewnić konkurencyjność uprawy.

Related posts
AktualnościFinanse i prawoInformacje prasowe

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – wnioski do 31 sierpnia

AktualnościFinanse i prawoInformacje prasowe

Premie dla młodych rolników: To duże wsparcie dla początkującego rolnika

AktualnościInformacje prasowe

Sejm ocalił gotówkę – to dobra wiadomość dla rolników

AktualnościFinanse i prawo

VAT w rolnictwie — co można odliczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *